top of page
AberLetting720
Play Video

Aberletting.com - Aberystwyth's leading letting agent, provides quality Student Accommodation to Aberystwyth University Students together with Professional letting (non-student accommodation) since 1995. The majority of our houses and apartments are in close proximity to all of Aberystwyth Towns amenities including the University of Wales, Aberystwyth. We specialise in  luxury and modern properties located in Aberystwyth which are maintained to the highest standards. All prices for our properties are quoted at the bottom of each description. Thank you

* 2024 HOUSING LIST AVAILABLE NOW*

Aberystwyth Student Accommodation Facebook link
Aberystwyth Student Accommodation Twirrer link

Aberletting.com - Asiantaeth gosod unedau byw sydd wedi bod yn darparu llety i Fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ynghŷd a gosod llety i bobl Proffesiynol ers 1995.  Mae'r mwyafrif o'n tai a fflatiau yn agos at holl gyfleusterau tref Aberystwyth gan gynnwys Prifysgol Cymru, Aberystwyth. 'Rydym yn arbenigo mewn  lletyau moethus a modern wedi eu lleoli yng nghanol tref Aberystwyth sy'n cael eu cynnal i'r safonnau uchaf. Cysylltwch a ni am fwy o wybodaeth. Mae'r holl brisiau yn cael eu roi ar waelod pob disgrifiad. Diolch yn fawr.

* RHESTR TAI 2024 AR GAEL NAWR*

bottom of page